Jsme eJEDNOTNÍ

Provádíme dlouhodobou strategii, v rámci které značka FRoSTA působí jako značka příznivá pro spotřebitele a šetrná k životnímu prostředí.

CÍL: SNÍŽENÍ EMISÍ (NOT EMISE) C02

Ve všech čtyřech továrnách, v posledních 4 letech, se nám podařilo zavést komplexní environmentální reporting (emise CO2). To nám pomáhá identifikovat oblasti, v nichž můžeme snížit emise oxidu uhličitého. Už teď víme, že se nám podařilo snížit emise CO2 od roku 2011 do roku 2015 o 5,4 %. V roce 2017 je naším cílem snížit emise o dalších 5 %. 

ENERGETICKY ÚSPORNÝ PROJEKT

Vybudovali jsme moderní chladírenský sklad přizpůsobený optimalizaci spotřeby energie, m. j. díky použití podpodlahové glykolové instalace chránící půdu před mrazem, využívající teplo z amoniakální instalace, nebo chladírenského amoniakálního zařízení vyrobeného ze systému 3 dvoustupňových kompresorů.  Továrna má svou vlastní čistírnu odpadních vod. Díky těmto činnostem od roku 2011 do roku 2015 jsme byli schopni snížit spotřebu energie (v kWh/t hotového výrobku) o celkem 12,6 %.

Ostatní ekologické investice FRoSTY: vlastní čistírna odpadních vod, aktivní uhlíkové filtry na střeše továrny, solární elektrárna a výměna zařízení na energeticky účinnější. 

ZELENINA ROSTOUCÍ NA DOSAH RUKY

Dbáme, aby pole FRoSTY se nacházely poblíž zpracovatelských linek.  Místní zelenina, jako je špenát, hrášek, mrkev, fazole, zelí a bylinky jsou pěstovány na polích v bezprostřední blízkosti našich továren. Díky tomu může být zelenina a bylinky zpracované krátce po sklizní, což vám dává jistotu, že si zachovají kvalitní chuť a nutriční hodnotu.

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

V roce 2009 jsme na střeše chladírenského skladu FRoSTY nainstalovali solární elektrárnu. Seskupení fotovoltaických modulů zaujímá cca 600 m2 povrchu a může vytvářet 80,5 kWp energie, což ušetří až 30% energie, která se používá k chlazení mrazáku.