Ve všech čtyřech továrnách, v posledních 4 letech, se nám podařilo zavést komplexní environmentální reporting (emise CO2). To nám pomáhá identifikovat oblasti, v nichž můžeme snížit emise oxidu uhličitého. Už teď víme, že se nám podařilo snížit emise CO2 od roku 2011 do roku 2015 o 5,4 %. V roce 2017 je naším cílem snížit emise o dalších 5 %. 

ENERGETICKY ÚSPORNÝ PROJEKT

Vybudovali jsme moderní chladírenský sklad přizpůsobený optimalizaci spotřeby energie, m. j. díky použití podpodlahové glykolové instalace chránící půdu před mrazem, využívající teplo z amoniakální instalace, nebo chladírenského amoniakálního zařízení vyrobeného ze systému 3 dvoustupňových kompresorů.  Továrna má svou vlastní čistírnu odpadních vod. Díky těmto činnostem od roku 2011 do roku 2015 jsme byli schopni snížit spotřebu energie (v kWh/t hotového výrobku) o celkem 12,6 %.

Ostatní ekologické investice FRoSTY: vlastní čistírna odpadních vod, aktivní uhlíkové filtry na střeše továrny, solární elektrárna a výměna zařízení na energeticky účinnější. 

ZELENINA ROSTOUCÍ NA DOSAH RUKY

Dbáme, aby pole FRoSTY se nacházely poblíž zpracovatelských linek.  Místní zelenina, jako je špenát, hrášek, mrkev, fazole, zelí a bylinky jsou pěstovány na polích v bezprostřední blízkosti našich továren. Díky tomu může být zelenina a bylinky zpracované krátce po sklizní, což vám dává jistotu, že si zachovají kvalitní chuť a nutriční hodnotu.

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

V roce 2009 jsme na střeše chladírenského skladu FRoSTY nainstalovali solární elektrárnu. Seskupení fotovoltaických modulů zaujímá cca 600 m2 povrchu a může vytvářet 80,5 kWp energie, což ušetří až 30% energie, která se používá k chlazení mrazáku.

Politika jakosti

Náš systém managementu jakosti je založen na požadavcích DIN EN ISO 9001 a ISO 50001, statutu podniku FRoSTA AG a příslušných právních předpisech. Náš systém dokumentuje manuál řízení kvality (QMH).

V rámci zavádění naši politiky jakosti využíváme tyto prostředky:

  • přísné dodržování všech platných předpisů
  • řízení rizk se zaměřuje na bezpečnost klienta a bezpečnost a zdraví našich pracovníků. V rámci vyloučení rizik se zavádějí kontrolní a preventivní činnosti.
  • organizujeme školení za účelem podporování odborného rozvoje a zvyšování kvalifikací našich pracovníků / praktikantů
  • stanovíme cíle pro zlepšení procesů v našich závodech a výsledky jsou kontrolovány z hlediska účinnosti a efektivity

V každém výrobním závodu FRoSTA platí stejná organizační pravidla.

Struktura naší firmy je založena na jednotných organizačních zásadách. Organizační schémata určují zásady vzájemného pracovního postavení zaměstnanců na všech úrovních. Jsou jednoznačně definované rozsahy odpovědnosti týkající se očekávaných výsledků, v rámci kterých může pracovník samostantně rozhodovat na svou vlastní zodpovědnost.

Naši zaměstnanci pravidelně ověřují, zda naše postupy systému jakosti a pracovní pokyny odpovídají skutečné úrovni naší technologie a organizace, a že jsou dostatečné pro uspokojení každodenních pracovních požadavků nebo zda je třeba je revidovat.

Za účelem monitorování a zlepšení stadardů jakosti jmenovali členové představenstva společnosti FRoSTA zmocněnce pro Systém řízení jakosti. Kontrola realizace a dynamika procesu zlepšení probíhá pomocí určování jakostních cílů a plánovaných a systematicky analyzovaných vnitřních auditů.

Všichni pracovníci jsou zavázáni přísně dodržovat stanovené podnikové cíle a postupy systému jakosti, které jsou specifikovány v manuálu řízení kvality (QMH), aby bylo dosaženo těchto cílů a aby kvalita produktů a služeb FRoSTA AG splňovala požadavky a očekávání zákazníků.