XXX FRoSTA je k dispozici také na vašem pracovišti.

Nejvyšší kvalita

Když ostatní dělají kompromisy, my zvyšujeme laťku ještě výše!

NEJVYŠŠÍ KVALITA

Pokud jde o kvalitu, rádi jdeme proti proudu!

Když ostatní dělají kompromisy, my zvyšujeme laťku ještě výše! Dbáme i na sebemenší detail.

Staráme se o všechny fáze a aspekty výroby:

  • Tresku pestrou zamrazujeme ihned po výlovu.
  • Zeleninu zamrazujeme ihned po sklizni.
  • Pravidelně provádíme audit u našich dodavatelů.
  • Omezujeme emise CO₂ do atmosféry u sebe i u našich dodavatelů.

Chceme uspokojit nejen vaši chuť, ale i zvědavost. Rádi vám ukážeme, odkud ingredience výrobků FRoSTA pocházejí. Pro výrobu mražených jídel používáme přes 200 surovin z 35 zemí!

Vytvořili jsme aplikaci FRoSTA Foodtracker, díky níž můžete přesně sledovat původ každé ingredience v našich výrobcích. Až po to nejmenší zrnko pepře!

Všechny ingredience výrobků FRoSTA musí splňovat přísné požadavky na kvalitu. Při jejich pěstování a výrobě musí naši dodavatelé splňovat podmínky odpovídající udržitelným cílům v oblasti ochrany životního prostředí, sociálního přístupu a pracovních sil.>Společnost FRoSTA AG je členem organizace Sedex. Z tohoto důvodu po našich dodavatelích vyžadujeme, aby podepsali kodex dodavatele společnosti FRoSTA, ve kterém souhlasí s audity a garantují plnění mezinárodně uznávaných sociálních standardů.

Na každém balení FRoSTA najdete 8místný výrobní kód (počínající písmenem L). Když tento kód zadáte do nástroje pro sledování ingrediencí, zjistíte původ ingrediencí použitých přesně v tom produktu FRoSTA, který držíte v ruce. i Kód je osmimístná posloupnost číslic a písmen. Začíná písmenem „L“ a je umístěn na zadní nebo boční chlopni obalu - přímo pod datem minimální trvanlivosti. x

Použijte vzorový produkt:

Vše o našich ingrediencích