XXX FRoSTA je k dispozici také na vašem pracovišti.

Nejvyšší kvalita

Když ostatní dělají kompromisy, my zvyšujeme laťku ještě výše!

NEJVYŠŠÍ KVALITA

Pokud jde o kvalitu, rádi jdeme proti proudu!

Když ostatní dělají kompromisy, my zvyšujeme laťku ještě výše! Dbáme i na sebemenší detail.

Staráme se o všechny fáze a aspekty výroby:

  • Tresku pestrou zamrazujeme ihned po výlovu.
  • Zeleninu zamrazujeme ihned po sklizni.
  • Pravidelně provádíme audit u našich dodavatelů.
  • Omezujeme emise CO₂ do atmosféry u sebe i u našich dodavatelů.

Chceme uspokojit nejen vaši chuť, ale i zvědavost. Rádi vám ukážeme, odkud ingredience výrobků FRoSTA pocházejí. Pro výrobu mražených jídel používáme přes 200 surovin z 35 zemí!

Vytvořili jsme aplikaci FRoSTA Foodtracker, díky níž můžete přesně sledovat původ každé ingredience v našich výrobcích. Až po to nejmenší zrnko pepře!

Všechny ingredience výrobků FRoSTA musí splňovat přísné požadavky na kvalitu. Při jejich pěstování a výrobě musí naši dodavatelé splňovat podmínky odpovídající udržitelným cílům v oblasti ochrany životního prostředí, sociálního přístupu a pracovních sil.>Společnost FRoSTA AG je členem organizace Sedex. Z tohoto důvodu po našich dodavatelích vyžadujeme, aby podepsali kodex dodavatele společnosti FRoSTA, ve kterém souhlasí s audity a garantují plnění mezinárodně uznávaných sociálních standardů.