XXX FRoSTA je k dispozici také na vašem pracovišti.

Výroba a CO2

Jsme ekologicky odpovědní

Značka FRoSTA má dlouhodobou strategii, která má za úkol náš brand udržovat jako přátelský k zákazníkům i životnímu prostředí.

JSME EKOLOGICKY ODPOVĚDNÍ

Neustále snižujeme emise CO₂

Uplatňujeme dlouhodobou strategii, díky které je FRoSTA značkou přívětivou ke spotřebitelům i k životnímu prostředí. Ve všech výrobních závodech FRoSTA jsme zavedli komplexní environmentální reporting, který nám pomáhá identifikovat oblasti, v nichž můžeme minimalizovat emise oxidu uhličitého.

Mezi lety 2011 a 2017 se nám podařilo snížit emise CO₂ o 9 %. Naším cílem do roku 2022 je snížit emise o dalších 7,5 %!

PŘÍRODNÍ ENERGIE

Mráz ze Slunce!

Postavili jsme moderní mrazírnu, ve které je optimalizována spotřeba energie. Továrna v Brdyujście, což je městská čtvrť v Bydhošti, má vlastní čistírnu odpadních vod a na střeše mrazírny se nachází velká solární elektrárna. Sada fotovoltaických modulů pokrývá plochu téměř 600 m² a může generovat energii 80,5 kWp, což je průměrná roční spotřeba 20 českých domácností. To nám umožňuje ušetřit až 30 % energie použité k chlazení mrazírny.

CO₂

Uhlíková stopa

Uhlíková stopa je součet emisí skleníkových plynů vygenerovaných během celého životního cyklu výrobku – od těžby surovin přes dopravu, výrobu, skladování, prodej, nákup výrobků spotřebitelem až po přípravu doma a recyklaci obalů.

Vytvořili jsme komplexní systém environmentálního managementu, díky němuž umíme vypočítat uhlíkovou stopu CO₂ vyvíjeného výrobku jedním stisknutím klávesnice. Víme také, že maso a mléčné výrobky mají mnohem větší uhlíkovou stopu než vegetariánské a veganské potraviny. V posledních letech roste podíl bezmasých výrobků FRoSTA a v tomto trendu chceme dále pokračovat.

Vytvořili jsme systém výpočtu uhlíkové stopy pro všechny výrobky a zjistili jsme, že nákup mražených potravin je šetrnější k životnímu prostředí!

Víte, že…

  • Smažení v průmyslovém měřítku má nižší emise CO₂ na jedno balení než smažení doma.
  • Průmyslový mrazák využívá méně elektřiny na jedno balení než domácí mrazák.
  • Nedokonalost domácích spotřebičů významně zvyšuje množství emisí CO₂, zatímco průmyslové stroje s hromadnou výrobou ho mohou snižovat.
  • Pěstování zeleniny ve sklenících „mimo sezónu“ souvisí s vyšší spotřebou CO₂ než mražení sezónní zeleniny během podzimu, zimy a jara – proto nabízíme mraženou zeleninu ze svých vlastních (sezónních) plodin, ne ze skleníků.

Výpočty uhlíkové stopy všech svých výrobků najdete na našich produktových stránkách.

Na každém balení FRoSTA najdete 8místný výrobní kód (počínající písmenem L). Když tento kód zadáte do nástroje pro sledování ingrediencí, zjistíte původ ingrediencí použitých přesně v tom produktu FRoSTA, který držíte v ruce. i Kód je osmimístná posloupnost číslic a písmen. Začíná písmenem „L“ a je umístěn na zadní nebo boční chlopni obalu - přímo pod datem minimální trvanlivosti. x

Použijte vzorový produkt:

Vše o našich ingrediencích