XXX FRoSTA je k dispozici také na vašem pracovišti.

Porcovaná a zmrazená ihned po výlovu.

TRESKA PESTRÁ

Treska pestrá z udržitelného rybolovu s certifikací MSC (od organizace Marine Stewardship Council)

UDRŽITELNÝ RYBOLOV

Ryby s certifikací MSC

Stejně jako lov většiny ryb, z nichž pro vás vyrábíme naše rybí produkty FRoSTA, probíhá i lov tresky pestré podle standardů MSC. To znamená, že pochází z udržitelného a náležitě řízeného rybolovu. Ve společnosti FRoSTA nám záleží na zdrojích našich moří a oceánů a chceme je chránit pro budoucí generace. Modrý certifikát MSC na našem obalu je velkým krokem v tomto směru.

Na každém balení FRoSTA najdete 8místný výrobní kód (počínající písmenem L). Když tento kód zadáte do nástroje pro sledování ingrediencí, zjistíte původ ingrediencí použitých přesně v tom produktu FRoSTA, který držíte v ruce. i Kód je osmimístná posloupnost číslic a písmen. Začíná písmenem „L“ a je umístěn na zadní nebo boční chlopni obalu - přímo pod datem minimální trvanlivosti. x

Použijte vzorový produkt:

Vše o našich ingrediencích