XXX FRoSTA je k dispozici také na vašem pracovišti.

KUŘE

Naše kuřata pochází ze společností s certifikací EU. Dodavatele pravidelně navštěvujeme, abychom zajistili plnění našich kritérií.

PRO LEPŠÍ ZDRAVÍ A BLAHO ZVÍŘAT

Kuře ze společností s certifikací EU

Kuřata nakupujeme od společností v Thajsku, které ovšem musí mít certifikaci EU. Na každém obalu výrobku FRoSTA naleznete transparentní informace o původu použitých surovin. Naše thajské dodavatele pravidelně navštěvujeme, abychom se přímo na místě přesvědčili o kvalitě produktů, řádném chovu zvířat, zpracovatelském procesu a pracovních podmínkách zaměstnanců. Tím zajistíme, že všechny procesní kroky, například původ, krmení, chov, porážka a zpracování, vyhovují námi stanoveným kritériím.

Mimořádnou důležitost věnujeme blahu zvířat. Důležitými předpoklady pro jeho zajištění jsou lepší podmínky chovu a výsledné zdraví zvířat. Proto jsme se rozhodli, že do roku 2026 budou všechny suroviny pro výrobky FRoSTA pocházející z kuřat splňovat požadavky Europäischen Masthuhn-Initiative, a již pracujeme na jejich zavedení.

Stanovili jsme konkrétní body, jako jsou dodržování evropských právních předpisů pro blaho zvířat bez ohledu na zemi výroby, nižší hustota chovu a možnosti výběhu a hřadování, a pomocí nezávislých institucí jejich dodržování kontrolujeme přímo u dodavatele.

Na každém balení FRoSTA najdete 8místný výrobní kód (počínající písmenem L). Když tento kód zadáte do nástroje pro sledování ingrediencí, zjistíte původ ingrediencí použitých přesně v tom produktu FRoSTA, který držíte v ruce. i Kód je osmimístná posloupnost číslic a písmen. Začíná písmenem „L“ a je umístěn na zadní nebo boční chlopni obalu - přímo pod datem minimální trvanlivosti. x

Použijte vzorový produkt:

Vše o našich ingrediencích