XXX FRoSTA je k dispozici také na vašem pracovišti.

PETRŽEL

Petržel FRoSTA pochází od zemědělců z údolí řeky Rýn (tvz. „německého Toskánska“). Jejich pole se nachází v bezprostřední blízkosti našeho výrobního závodu, a petržel tak můžeme zpracovávat krátce po sklizni a ihned zamrazit.