XXX FRoSTA je k dispozici také na vašem pracovišti.

SLÁVKY

Slávky FRoSTA jsou certifikované podle zásad organizace Marine Stewardship Council (MSC) pro odpovědný a udržitelný rybolov.

UDRŽITELNÝ RYBOLOV

Slávky s certifikací MSC pro udržitelný rybolov

Slávky lovíme v severovýchodním Atlantiku. Polovina slávek je omyta, uvařena, vyjmuta z lastury a zmrazena. Naše slávky, stejně jako ryby, mají certifikaci MSC. To znamená, že pochází z udržitelného a náležitě řízeného rybolovu. Modrá certifikace MSC, kterou vidíte na našem obalu, je důkazem naší péče o mořský ekosystém a ochranu ryb a dalších plodů moře pro budoucí generace.

Na každém balení FRoSTA najdete 8místný výrobní kód (počínající písmenem L). Když tento kód zadáte do nástroje pro sledování ingrediencí, zjistíte původ ingrediencí použitých přesně v tom produktu FRoSTA, který držíte v ruce. i Kód je osmimístná posloupnost číslic a písmen. Začíná písmenem „L“ a je umístěn na zadní nebo boční chlopni obalu - přímo pod datem minimální trvanlivosti. x

Použijte vzorový produkt:

Vše o našich ingrediencích