XXX FRoSTA je k dispozici také na vašem pracovišti.

SÝR

V našich produktech používáme pouze tradičně zrající sýry.

ČERSTVOST A KVALITA

Tradiční sýr

Výroba a zrání sýrů, které ve společnosti FRoSTA používáme, probíhá tradičním způsobem. Používáme pouze sýry, jež neobsahují dusičnany, barviva ani jiné nežádoucí přídatné látky. Sýry se dodávají do výrobních závodů společnosti FRoSTA ve velkých blocích, které si před použitím sami nastrouháme a ihned po přípravě daného jídla je zmrazíme.

Sýry používáme hlavně pro přípravu lahodných krémových omáček, najdete je například ve výrobcích Labužnické filé nebo těstovinová hotová jídla.

Na každém balení FRoSTA najdete 8místný výrobní kód (počínající písmenem L). Když tento kód zadáte do nástroje pro sledování ingrediencí, zjistíte původ ingrediencí použitých přesně v tom produktu FRoSTA, který držíte v ruce. i Kód je osmimístná posloupnost číslic a písmen. Začíná písmenem „L“ a je umístěn na zadní nebo boční chlopni obalu - přímo pod datem minimální trvanlivosti. x

Použijte vzorový produkt:

Vše o našich ingrediencích