XXX FRoSTA je k dispozici také na vašem pracovišti.

Nemáme co skrývat

Když ostatní dělají kompromisy, my zvyšujeme laťku ještě výše!

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

#AlwaysWild

Ve výrobcích FRoSTA najdete pouze volně žijící ryby a mořské plody. Pocházejí z udržitelného rybolovu certifikovaného MSC. Díky tomu máme jistotu, že výlovy neohrožují život v mořích a oceánech.

Program MSC je nejuznávanější systém certifikace rybolovu na světě. Normy certifikace MSC byly vyvinuty ve spolupráci s vědci, rybáři a environmentálními organizacemi a zahrnují celý proces rybolovu spolu s dodavatelským řetězcem.

Výběrem výrobků s modrým certifikátem MSC na obalu podporujete rybáře, kteří spravují rybolov udržitelným způsobem – jejich úlovky tedy minimalizují dopad na ekosystém, ponechávají více ryb v mořích a oceánech a podporují ostatní mořské živočichy.

Starejte se s námi o volný život v oceánech, aby i příští generace poznaly rozmanité druhy ryb a mořských plodů!