XXX FRoSTA je k dispozici také na vašem pracovišti.

Biodiverzita – je čas vrátit to, co jsme si půjčili 

Víme, že intenzivní zemědělství je jednou z hlavních příčin snižování biodiverzity. Druhová diverzita a přítomnost organismů v půdě se drasticky snižuje právě používáním velkého množství pesticidů v pěstování zeleniny a ovoce. Pokles biodiverzity je již patrný i v přírodních rezervacích. 

Cítíme proto povinnost neustále přijímat opatření související s ochranou druhové diverzity v našem ekosystému. Vzděláváme také spotřebitele v otázkách životního prostředí – nejen v Polsku, ale i ve všech ostatních zemích, kde FRoSTA působí. 

Pojďme pracovat … 

Jednou z našich klíčových zásad je minimalizace množství pesticidů používaných při konvenčním pěstování naší zeleniny. Ve spolupráci s našimi farmáři jsme se rozhodli snížit limit používání pesticidů na 2/3 pod zákonné požadavky. Pravidelně kontrolujeme naše dodavatele, abychom se ujistili, že dodržují naše pokyny. 

Velká část našich plodin se pěstuje v Německu, a proto jsme se rozhodli vrátit tamní starou zemědělskou půdu do původního stavu. Na místě bývalých plodin vyséváme květnaté louky a vytváříme mokřady, které se opět stávají domovem původního hmyzu, hlodavců a ptactva. Dáváme tak Přírodě kus toho, co jsme jí za ta léta vzali. 

Laskavá včela! 

Opylovači jsou mimořádně důležitým článkem v řetězci biologické rozmanitosti. Podporujeme je nejen výsevem květnatých luk, ale samostatnou pozornost věnujeme i jednomu z nejpracovitějších druhů hmyzu – včelám. 

Úly FRoSTY jsme postavili v malém důvěryhodném včelínu poblíž Bydgoszcze a investujeme do jejich celoroční údržby. 

Pracujeme také pro blaho včel v naší centrále v Itálii. Tam spolupracujeme se sdružením ekologů Legambiente na osvětové kampani „Zachraňte královnu“. Ve střední Itálii – v oblastech těžce zasažených zemětřesením v roce 2016 – jsme darovali 50 úlů pěti ekologickým včelínům. 

Ale má to opravdu nějaké skutečné účinky? 

Rádi poměřujeme všechny naše aktivity, proto plánujeme spolupráci s výzkumným programem “BioVal – Biodiversity Valuing & Valuation”. Tento krok nám umožní sbírat data nejen o našich přírodních oblastech, ale také nám umožní studovat naši zemědělskou půdu. Chceme, aby tento výzkum tvořil základ našich budoucích obchodních rozhodnutí. 

Biodiverzita nejen na souši. 

Jsme si vědomi toho, že biologická rozmanitost se netýká pouze půdy. Ekosystémy moří a oceánů jsou stejně důležité, takže při získávání rybích surovin dbáme na to, aby ryby, které používáme ve FRoSTA, pocházely z udržitelného, odpovědného rybolovu a jejich druhy nebyly ohroženy. Za tímto účelem úzce spolupracujeme s MSC (Marine Stewardship Council), která certifikuje a pravidelně kontroluje rybolov provozovaný bez poškození ekosystému. V produktech FRoSTY najdete ryby pouze z certifikovaných MSC rybářství. 

Nezastavujeme! 

Stanovujeme si nové výzvy a zlepšujeme každý článek ve výrobním řetězci. Chceme mít pozitivní vliv na životní prostředí a pomáhat budovat ekologické povědomí ve společnosti. Jsme otevřeni všem vašim návrhům. Zveme vás, abyste sledovali naše sociální sítě a diskutovali v komentářích k tomuto článku. 

Komentáře

Odeslat komentář


Vyplňte prosím všechna pole označená (*). Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pokud zadáte své jméno, zobrazí se veřejně vedle vašeho hodnocení.

Vzal jsem na vědomí zásady ochrany osobních údajů. Souhlasím, že moje údaje budou uloženy za účelem kontaktování a pro případné dotazy.