XXX FRoSTA je k dispozici také na vašem pracovišti.
udržitelný rozvoj

všechno do „udržitelný rozvoj“